50000+ სხვადასხვა გენეალოგიური მონაცემები, ბიოგრაფიები, ფოტო...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

გურიის თავად-აზნაურთა საოჯახო სიები შედგენილი 1850 წელს. ე.წ. "ბარხატნაია კნიგა" [რუსულად. ორიგინალში ამ ენაზე შეადგინეს ეს სიები]

იმერეთის თავად-აზნაურთა საოჯახო სიები შედგენილი 1850 წელს. ე.წ. "ბარხატნაია კნიგა" [რუსულად]

ქართლ-კახეთის თავად-აზნაურთა საოჯახო სიები შედგენილი 1850წ. "ბარხატნაია კნიგა" რუსულ ენაზე. სამივე წიგნი მოცემულია ისე როგორც შედგა 1850 წელს.

ENG  RUSგიორგი ვახტანგის ძე
ციციშვილი
ხათა-გოგია

 გიორგი ვახტანგის ძე ციციშვილი (გ.1806 წელს). სარდალი. მეტსახელად ხათა გოგია. გიორგი ХII-ის სიმამრი. მისი ქალი მარიამი მეფე გიორგის მეორე მეუღლე იყო.

 გიორგი ციციშვილს ცოლად ჰყავდა ელენე გიორგის ასული გურამიშვილი (გარდაიცვალა 1817 წ. დაკრძაულია რუისის ტაძარში). მათ ჰყავდათ შვილები: 1. მარიამ დედოფალი. 2. ედიშერ (ედიშერის მეუღლეა გუქა გიორგის ას. ავალიშვილი. ამათი შვილები: გიორგი, კირილე). 3. თემურ - თეიმურაზ (თეიმურაზის მეუღლეა ქეთევან დავითის ასული ორბელიანი. ამათი შვილები: ნიკოლოზ, დიმიტრი, ანასტასია).

 გიორგი ციციშვილს „ღალატობისათვისა ყურები დასხეპილი ჰქონდა და ხელსახოცით ახვეული იყო ხოლმე“ (პუპლია. ს- კაკაბაძის ,,წერილები და მასალები“. გვ.38). „ასოთა მიღებით დასჯა არა ნიშნავდა თავადის ღირსების ახდას. ამის მრავალი მაგალითია საქართველოში. მაგ. გიორგი ციციშვილი ყურების მოჭრით იყო დასჯილი, მაგრამ შემდეგ მეფე გიორგის სარდალი იყო. მეფემ კი მისი ქალი ცოლადაც შეირთო. საქართველოში ჯალათები არ არსებობდნენ, ამიტომ ჯალათის მოვალეობას შეასრულებდა ის თავადი ან აზნაური, რომელსაც მეფე უბრძანებდა“ (გენ. მაიორის ს.ტუჩკოვის ბარათი 1805 წ. ბოლოს იმპერატორისადმი წარსადგენი).

 1801 წ. გ. ციციშვილმა შეადგინა თავისი შემოსავლისა და სარჩოს ნუსხა (6700 მან.), რომელსაც ბოლოს მიაწერა: ,,ეს არის ჩემი შემოსავალი და ნება მათის დიდებულებისა არის. ამას ვევედრები მოხუცებული, რომ ჯამაგირი და ნიშანი მებოძოს და ხელმწიფის დღე ვითხოვო მოხუცებულმა სარდალმა გიორგიმ ციციანოვმა“ (ლენინგრადის ცსია, იმპერატორის აუცილებელი საბჭოს ფონდი 1801 წ. საქმე №266, ფ.86).

 1800 წ., მარიამ დედოფალმა მამას უბოძა სიგლით სოფ. ახილო. მარიამისათვის ერეკლესაგან პირის სანახავად ბოძებული (საქ. სიძვ., III. 343). ეს სიგელი მარიამმა 1806 წ. გამოუგზავნა რუსეთიდან მამას, მაგრამ პავლე ციციანოვის სიკვდილის გამო ის ვერ ჩაბარდა გიორგი ციციშვილს. ეს საბუთი გუდოვიჩმა, რაკი ამასობაში გ. ციციშვილი გარდაიცვალა, გადასცა მის შვილებს (Архив Гос. Совета, Т. III, Ч. II. с. 193). ე.ი. გიორგი ციციშვილი გარდაიცვალა 1806 - 1807 წლებში.

მაქსიმე ბერძნიშვილი - მასალები XIX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული საზოგადოებრიობის ისტორიისათვის II ტომი

ანდრონიკაშვილი ივანე მალხაზის ძე

სახელი, მამის სახელი:
ივანე მალხაზის ძე
გვარი
ანდრონიკაშვილი
სხვა სახელი, გვარი
ივანე მალხაზიჩად წოდებული
ცხოვრობდა
თბილისი - სანქტ-პეტერბურგი
სამხედრო ჩინი
კავალერიის გენერალი
სამხედრო თანამდებობა
თბილისის სამხედრო გუბერნატორი
მონაწილეობდა ომებში
რუსეთ-თურქეთის 1853-1856
გენერალი ანდრონიკაშვილი ივან მალხაზიჩად წოდებული
გენერალი ანდრონიკაშვილი ივან მალხაზიჩად წოდებული

ორბელიანი ნინო სიმონის ას.

სახელი, მამის სახელი:
ნინო სიმონის ას.
გვარი
აბაშიძე
სხვა სახელი, გვარი
ნინო აბაშიძე-ორბელიანისა
დაბადების ადგილი
ახალქალაქი
ცხოვრობდა
ქუთაისი - თბილისი
პოეტი ნინო ორბელიანი
პოეტი ნინო ორბელიანი

არღუთინსკი-დოლგორუკი მოსე ზაქარიას ძე

სახელი, მამის სახელი:
მოსე ზაქარიას ძე
გვარი
არღუთინსკი
სხვა სახელი, გვარი
მოსე არღუთაშვილი
დაბ.-გარდ. თარიღები
1797 - 1855
სამხედრო ჩინი
გენერალ-ადიუტანტი
მონაწილეობდა ომებში
ორდენი, ჯილდო

წერეთელი ნესტორ დიმიტრის ძე

სახელი, მამის სახელი:
ნესტორ დიმიტრის ძე
გვარი
წერეთელი
ცხოვრობდა
ქუთაისი - საჩხერე
თანამდებობა, სახელო
ქუთაისის გუბერნიის თავად-აზნაურობის წინამძღოლი
სამხედრო ჩინი
მონაწილეობდა ომებში
კავკასიის ომები
ნესტორ წერეთელი
ნესტორ წერეთელი