აზნაური ბჟანია. სამურზაყანოს აზნაურებიივარდავა

აზნაური ივარდავა. სამეგრელო, იმერეთი (ქუთაისი).

კაციტაძე

აზნაური კაციტაძე. არა მთლიანი გვარი, ზოგიერთი კაციტაძეა აზნაური