ქართლელი აზნაურები. არა ყველაფანიაშვილი

ქართლელი ტახტის და საეკლესიო აზნაურები. 19 საუკუნეში იწერებოდნენ რუსულად "პანიევი, ფანიევი".