ღოღობერიძე

 ღოღაბერიძე; ღოღობერიძეები იყვნენ მე-19 საუკუნეში თავადებიც.

აღსაბაძე

იოანე ბატონიშვილის ცნობით მოსულან იმერეთიდან, იმერეთში ყოფილან ახტაბაძეები. მოსულან თეიმურაზ მეფის ...