აზაურაშვილი

აზნაური აზაურაშვილი. წარმოშვებით კახეთიდან. მე-19 საუკუნეში აზაუროვები.

მიქელიშვილი

აზნაურები მხოლოდ დუშეთის რ-ში. სხვაგან მიქელიშვილები როგორც  აზნაურები საბუთებში არ ჩანან. ...