ბანცური

აზნაური ბანცური. აღმოსავლეთ საქართველო.

კაციტაძე

აზნაური კაციტაძე. არა მთლიანი გვარი, ზოგიერთი კაციტაძეა აზნაური

ხელაძე

რამდენიმა ოჯახი ხელაძეების აზნაურები იყვნენ გურიაში

ყარაულაშვილი

ყარაულაშვილი. მე-19 საუკუნეში ხანდახან მოიხსენებოდნენ რუსული ფორმით ყარაულოვი.