გურია;ბანცური

აზნაური ბანცური. აღმოსავლეთ საქართველო.

კროჭი

აზნაური კროჭი, იმერეთის სამეფო. გვარის ძველი ფორმაა ყროჭი