აღსაბაძე

იოანე ბატონიშვილის ცნობით მოსულან იმერეთიდან, იმერეთში ყოფილან ახტაბაძეები. მოსულან თეიმურაზ მეფის ...

ნაფეტვარიძე

აზნაური ნაფეტვარიძე. რამდენიმე ოჯახი როგორც აზნაური ჩანს მე-20 საუკუნის დასაწყისში.

ედიბერიძე

ედიბერიძე. აზნაური აღმოსავლეთ საქართველოში.

ღოღობერიძე

 ღოღაბერიძე; ღოღობერიძეები იყვნენ მე-19 საუკუნეში თავადებიც.