სააკაძე

 აზნაური სააკაძეები გათავადნენ რუსეთში

თაყაიშვილი

 ექვთიმე თაყაიშვილის და ზოგადად ლიხაურელი თაყაიშვილების გენეალოგიური ხე

თაყაიშვილი გენეალოგია