ზემო-იმერელი აზნაურები. პერსონები.მიქელიშვილი

აზნაურები მხოლოდ დუშეთის რ-ში. სხვაგან მიქელიშვილები როგორც  აზნაურები საბუთებში არ ჩანან. ...