რამდენიმე ოჯახი იყო აზნაურიივარდავა

აზნაური ივარდავა. სამეგრელო, იმერეთი (ქუთაისი).