ბაქრაძე

რაჭა, იმერეთი, კახეთი, ქართლი. ასევე სავანელებიც ბაქრაძეები არიან წარმოშობით. პერსონები ...

კაციტაძე

აზნაური კაციტაძე. არა მთლიანი გვარი, ზოგიერთი კაციტაძეა აზნაური