ბანცური

აზნაური ბანცური. აღმოსავლეთ საქართველო.

მიქელიშვილი

აზნაურები მხოლოდ დუშეთის რ-ში. სხვაგან მიქელიშვილები როგორც  აზნაურები საბუთებში არ ჩანან. ...