კროჭი

აზნაური კროჭი, იმერეთის სამეფო. გვარის ძველი ფორმაა ყროჭი

ხელაძე

რამდენიმა ოჯახი ხელაძეების აზნაურები იყვნენ გურიაში