თოფურიძეივარდავა

აზნაური ივარდავა. სამეგრელო, იმერეთი (ქუთაისი).