ქართლი, კახეთიანთაძე

 ანთაძე იმერეთში და ანთიძე აზნაური გურიაში

ედიბერიძე

ედიბერიძე. აზნაური აღმოსავლეთ საქართველოში.

კაციტაძე

აზნაური კაციტაძე. არა მთლიანი გვარი, ზოგიერთი კაციტაძეა აზნაური