ლეჩხუმი, იმერეთი, სამეგრელო. პერსონებიყარაულაშვილი

ყარაულაშვილი. მე-19 საუკუნეში ხანდახან მოიხსენებოდნენ რუსული ფორმით ყარაულოვი.