კროჭი

აზნაური კროჭი, იმერეთის სამეფო. გვარის ძველი ფორმაა ყროჭი