ხამაშურიძე ვლადიმერ ფედორის ძე, პორუჩიკი

ხარაიძე აკაკი იოსების ძე, პრაპორშჩიკი

ხარაიძე ანდრო იოსების ძე, პოდპორუჩიკი ბრძოლის ველზე თავდადებისთვის

ხარაშვილი ალექსანდრე ილიას ძე. უნტერ ოფიცერი. დაიღუპა დასავლეთის ფრონტზე [ცნობილი ვაჭრის შვილი. ხუნევის საზოგადოება]

ხარაძე დავით თომას ძე, პრაპორშჩიკი, დაიჭრა 1917 წელს

ხაფავა გიორგი ანტონის ძე. კორნეტი

ხელაძე ეფიმ იოსების ძე, პრაპორშჩიკი, დაიღუპა 1915

ხელაძე ირაკლი (კაკო) ლუარსაბის ძე. დაიღუპა კავკასიის ფრონტზე

ხერხელაური ზაქრო ივანეს ძე

ხერხეულიძე გიორგი ალექსანდრეს ძე, თავადი, პოდპორუჩიკი

ხერხეულიძე გიორგი მიხეილის ძე, შტაბს-კაპიტანი, 1915

ხერხეულიძე მიხეილ მიხეილის ძე, პოდპორუჩიკი, დაიღუპა 1915

ხვინჩიშვილი დათა სამსონის ძე

ხიდირბეგიშვილი არჩილ ანტონის ძე, გორის პოლკის პოდპორუჩიკი. დაიღუპა პირველ მსოფლიო ომში

ხიმშიაშვილი გიორგი ნიკოლოზის ძე, თავადი, კორნეტი

ხიმშიაშვილი ირაკლი ივანეს ძე. დაიღუპა 1915 წელს. თავადი, პოდპორუჩიკი

ხიმშიაშვილი ნიკოლოზ რომანის ძე, თავადი, პოდპოლკოვნიკი, დაიღუპა 1914

ხომერიკი როდიონ გიორგის ძე, პოდპორუჩიკი

ხორავა დიმიტრი პიჩუს ძე. დასაფლავებულია სპარსეთის სოფ. შერიფხანეში

ხორგუაშვილი გიორგი ივანეს ძე. სოფ. დოესი გორის მაზრა

ხოჭოლავა პლატონ გიგას ძე, პოდპორუჩიკი

ხოხია სიმონ ანტონის ძე

ხოხონაშვილი იოსებ

ხურცია ისიდორე იესეს ძე

ხურციძე მიხაკო ნიკოლოზის ძე

ხუციაშვილი ვახტანგ ნიკოლოზის ძე

ხუციშვილი მიხეილ ზალიკას ძე