Revaz son of Nugzar Eristavi of Aragvi + ? . ()

6 children
Митрофан Ревазович Эристави (Арагвский) (Епископ Ниноцминдели)
Birth:
Death:

Facts and events

Marriage
yes
Last change
March 15, 201312:27:27
Author of last change: rikuna66
fancy-imagebar
Mikhail son of Besarion Kheltuplishvili (–1895) Alexander (Chabuki) son of Dimitri Amilakhvari (1750–1802) Nikoloz son of David Dadiani (Prince of Megrelia) (1847–1903) Chichiko Amashukeli (1925–) Dimitri Georgievich Bagration-Imeretinsky (1799–1845) Ariadna Vsevolodovna Shprink (Actress Ariadna Shengelaia) (1937–) Nicholas (Nikoloz Tato) son of Meliton Baratashvili (Poet Tato Baratashvili) (1817–1845) Ivan son of Mamuka (Makar) Orbeliani (1844–1919) Shota son of Vasily Sulkhanishvili (1923–2009) Mikhail Nikolaevich Gersevanov (1830–1907) Mikhail son of George Amilakhvari (1844–1876) Varvara (Babulia) Vakhvakhishvili (1905–1982) Niako Amashukeli (2015–) Elena Sigizmundovna Zlotnitskaya (1886–1979) Vyacheslav Vyacheslavovich Mikeladze (1909–1980) Joseph Tsereteli (1910–) Nestor son of Nicholas Ioseliani (–1905) Nikita Georgievich Shervashidze (1941–) Nikoloz son of Iason Lordkipanidze (1900–1970) Simon (Simonika) son of Levan Bagration of Mukhrani (1895–1924) Archil Viktorovich Gelovani (1915–1978) Nina Vasilevna Amashukeli (–) Elena Georgievna Gelovani (1861–1933) Diodor Nikolaevich Bagration of Mukhrani (1873–) Andria son of David Dadiani (1850–1910) David Gelovani (1988–) Nikoloz son of Sergei Mikeladze (1917–1941) Stephan Gaevsky (–) Parnaoz son of Erekle II Bagrationi (1777–1852) Ia (Joseph) son of George Kargareteli (Composer) (1868–1939) Aleksandr son of Archil Bagration-Imeretinsky (1674–1711) Nikolay (Nikoloz) son of Levan Magalashvili (1908–) Konstantin (Kotsia) son of Grigol Shervashidze (1858–1914) Irakli (Erekle) son of Aleksandr Bagration-Gruzinsky (1827–1882) Sergo (Grigori) son of Konstantin Ordzhonikidze (1886–1937) Besarion (Vissarion) son of Pavle (Paul) Chikovani (1856–) Pavel (Pavle) Ivanovich Papalov (one of the first photographers in Tiflis) (1851–) Sofia (Sonia) daughter of Ivan Orbeliani (1874–1915) George Amashukeli (2015–) Grigory Kirillovich Kuznetsov (1832–1897) Nina Aleksandrovna Chavchavadze (1812–1857) Mariam (Masho) daughter of Vakhtang Orbeliani (Poet Masho Orbeliani) (1852–1941) Maria Vladimirovna Romanova (1953–) Teimuraz son of Irakli Bagrationi (King of Kartli and Kakheti Teimuraz II) (1695–1762) Yakov son of Dmitry Malama (1841–1912) Rostom son of David Bagrationi (Rostom khan. King of Kartli and Kakheti) (1565–1658) Bezhan Vladimirovich Lortkipanidze (1908–1969) Anastasia (Taso) Nikolaevna Tumanishvili (1901–1917) Merab Vladimirovich Gegechkori (1919–1977) Elena daughter of Simon Abamelik (1770–1836) Bekirbi son of Otar Dadeshkeliani (–) Ivan (Kita) son of George Abashidze (1871–1918) Konstantin Aleksandrovich Bagration of Mukhrani (1889–1915)