Revaz son of Maksim Dgebuadze + Daria daughter of Manuchar Lordkipanidze

fancy-imagebar
Aleksey Nikolaevich Tsertelev (1847–1883) Nina Aleksandrovna Chavchavadze (1812–1857) Nina daughter of Zaal Chavchavadze (1871–) Mikhail Konstantinovich Kalatozishvili (Mikhail Kalatozov) (1902–1973) Yuri (George) son of Dmitry Tsertelev (1893–) Simon (Svimon) son of George Tsereteli (1843–1931) Semen son of Spiridon Lordkipanidze (1883–1944) Pyotr Ivanovich Bagration (Hero of the Battle of Borodino Pyotr Bagration) (1765–1812) Maria Ivanovna Aleshko (1887–1952) Salome (Mia) Nikolaevna Dadiani (1878–1961) Garsevan (David) son of Revaz Chavchavadze (1757–1811) Levan son of Luarsab Magalashvili (General Levan Magalov. Magaloff) (1879–1926) Elena (Elo) Erastovna Andreevskaya (1846–1913) Erast Stepanovich Andreevsky (1809–1872) Gregory son of David Gurieli (1819–1891) Anastasia (Stazia) Aleksandrovna Bagration of Mukhrani (1885–1972) Элизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская (1865–1927) Mikhail Aleksandrovich Nakashidze (1844–1905) Alexander son of Simon Andronikashvili (–1923) Shalva son of Melkisedek Amashukeli (1890–1975) George son of Nikoloz Dadiani (1912–1985) Sergey Iakovlevich Gruzinsky (1795–1880) Aleksandr Konstantinovich Shervashidze (painter) (1867–1968) Givi Alexandrovich Akhvlediani (Legendary Volleyball Player) (1918–2003) Konstantin Georgievich Bagration of Mukhrani (1915–1992) Mikhail son of Andria Kobiashvili (1867–1931) Aleksandr Platonovich Mikeladze (1867–1928) Aleksandr Ivanovich Bagrationi (Imeretian line) (1851–1895) Archil son of Vakhtang Bagration of Mukhrani king of Imereti and Kakheti Archil II (1647–1713) Aleksandr (Sandro) son of Gregory Kavsadze (1874–1939) Benedikt son of Mose Melikishvili (–) Bidzina son of Otar Cholokashvili (prince) (1829–1902) Mariam (Maia) daughter of Ivane Avalishvili (1758–1836) Mirian son of Bezhan Chkonia (1820–) Mikhail Davidovich Chavchavadze (1873–1918) Elena Iosifovna Vachnadze (Actress Elena Donauri) (1885–1955) Elena Sigizmundovna Zlotnitskaya (1886–1979) Astamur son of Saat bey Inal-ipa (Inalishvili) (1886–1924) Aleksandr son of Sovlakh Inal-ipa (Inalishvili) (–) Pyotr Pavlovich Albedinsky (1826–1883) Mariam Gavrilovna Noniashvili (1871–1957) Zakhari Nikolaevich Ishkhneli (1887–) David (Dodo) son of Ivan Abashidze (Actor Dodo Abashidze) (1924–1990) Konstantin (Jugu) son of Gregory Dadiani (1894–1943) David son of Evstafy (Estate) Eristavi of Ksani (1843–1910) Ivan son of Gedevan Gedevanishvili (–) Nikoloz (Bichuna) son of Leonti Asatiani (1898–1963) Andria son of David Dadiani (1850–1910) Simon Nikolaevich Lordkipanidze (1854–1941) Elguja (Melkisedek) Amashukeli (1932–) Elena daughter of George Tsereteli (1877–1950) Minadora daughter of Alexis Avaliani (–) Mikhail son of Levan Shervashidze (1871–1919) Dimitri Amashukeli (1900–) Shah Abbas I of Persia … (1571–1629) Erekle son of Teimuraz Bagrationi (King of Kartli and Kakheti Erekle II) (1720–1798) Aleksey Nikolaevich Tsertelev (1847–1883) Nina Aleksandrovna Chavchavadze (1812–1857) Nina daughter of Zaal Chavchavadze (1871–) Mikhail Konstantinovich Kalatozishvili (Mikhail Kalatozov) (1902–1973) Yuri (George) son of Dmitry Tsertelev (1893–) Simon (Svimon) son of George Tsereteli (1843–1931) Semen son of Spiridon Lordkipanidze (1883–1944) Pyotr Ivanovich Bagration (Hero of the Battle of Borodino Pyotr Bagration) (1765–1812) Maria Ivanovna Aleshko (1887–1952) Salome (Mia) Nikolaevna Dadiani (1878–1961) Garsevan (David) son of Revaz Chavchavadze (1757–1811) Levan son of Luarsab Magalashvili (General Levan Magalov. Magaloff) (1879–1926) Elena (Elo) Erastovna Andreevskaya (1846–1913) Erast Stepanovich Andreevsky (1809–1872) Gregory son of David Gurieli (1819–1891) Anastasia (Stazia) Aleksandrovna Bagration of Mukhrani (1885–1972) Элизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская (1865–1927) Mikhail Aleksandrovich Nakashidze (1844–1905) Alexander son of Simon Andronikashvili (–1923) Shalva son of Melkisedek Amashukeli (1890–1975) George son of Nikoloz Dadiani (1912–1985) Sergey Iakovlevich Gruzinsky (1795–1880) Aleksandr Konstantinovich Shervashidze (painter) (1867–1968) Givi Alexandrovich Akhvlediani (Legendary Volleyball Player) (1918–2003) Konstantin Georgievich Bagration of Mukhrani (1915–1992) Mikhail son of Andria Kobiashvili (1867–1931) Aleksandr Platonovich Mikeladze (1867–1928) Aleksandr Ivanovich Bagrationi (Imeretian line) (1851–1895) Archil son of Vakhtang Bagration of Mukhrani king of Imereti and Kakheti Archil II (1647–1713) Aleksandr (Sandro) son of Gregory Kavsadze (1874–1939) Benedikt son of Mose Melikishvili (–) Bidzina son of Otar Cholokashvili (prince) (1829–1902) Mariam (Maia) daughter of Ivane Avalishvili (1758–1836) Mirian son of Bezhan Chkonia (1820–) Mikhail Davidovich Chavchavadze (1873–1918) Elena Iosifovna Vachnadze (Actress Elena Donauri) (1885–1955) Elena Sigizmundovna Zlotnitskaya (1886–1979) Astamur son of Saat bey Inal-ipa (Inalishvili) (1886–1924) Aleksandr son of Sovlakh Inal-ipa (Inalishvili) (–) Pyotr Pavlovich Albedinsky (1826–1883) Mariam Gavrilovna Noniashvili (1871–1957) Zakhari Nikolaevich Ishkhneli (1887–) David (Dodo) son of Ivan Abashidze (Actor Dodo Abashidze) (1924–1990) Konstantin (Jugu) son of Gregory Dadiani (1894–1943) David son of Evstafy (Estate) Eristavi of Ksani (1843–1910) Ivan son of Gedevan Gedevanishvili (–) Nikoloz (Bichuna) son of Leonti Asatiani (1898–1963) Andria son of David Dadiani (1850–1910) Simon Nikolaevich Lordkipanidze (1854–1941) Elguja (Melkisedek) Amashukeli (1932–) Elena daughter of George Tsereteli (1877–1950) Minadora daughter of Alexis Avaliani (–) Mikhail son of Levan Shervashidze (1871–1919) Dimitri Amashukeli (1900–) Shah Abbas I of Persia … (1571–1629) Erekle son of Teimuraz Bagrationi (King of Kartli and Kakheti Erekle II) (1720–1798)