Descendants of Bakar son of Vakhtang Bagrationi king of Kartli Shakh Navaz IV

Layout
fancy-imagebar
Ivan (Niko) son of Givi Amilakhvari (1829–1905) Yuliy Fedorovich Vitte (–) Vladimir Nikolaevich Avalishvili (1920–) Alexander son of Irakli Bagration of Mukhrani (1853–1918) Gurandot Aleksandrovna Andronikashvili (1932–1958) Joseph Tsereteli (1910–) Aleksandr Nikolaevich Orbeliani (1872–1954) Ivan Romanovich Bagration (1824–1860) Simon (Svimon) son of George Tsereteli (1843–1931) Nikolay Evgenevich Amirejibi (1939–2013) Elena Iosifovna Vachnadze (Actress Elena Donauri) (1885–1955) Zaur Levanovich Amilakhvari (1941–1977) Gregory (Gita) son of Konstantin Dadiani (1866–1913) Ariadna Vsevolodovna Shprink (Actress Ariadna Shengelaia) (1937–) Anastasia (Taso) Nikolaevna Tumanishvili (1901–1917) Mikhail son of Levan Shervashidze (1871–1919) David son of Bagrat Bagration-Gruzinsky (1819–1888) Aleksey (Chichin) son of Dimitri Shervashidze (1880–1928) Levan son of Ivan Melikishvili (General Levan Melikov) (1818–1892) Mikhail son of Andria Kobiashvili (1867–1931) Zurab son of Samson Lordkipanidze (Poet) (1919–1993) Magdalina (Dodo) daughter of Shalva Amilakhvari (1918–2008) David Gelovani (1988–) Pavel son of Okropir Bagration-Gruzinsky (1835–) Joseph son of David Tarkhan-Mouravi (Adjutant-general Iosif Tarkhan-Mouravov) (1819–1878) Konstantin son of Ivan Amilakhvari (1877–) Konstantin Parnaozovich Lordkipanidze (1878–1962) Elena Georgievna Gelovani (1861–1933) Nina Aleksandrovna Chavchavadze (1812–1857) Babilina daughter of George Eristavi (–1924) Teimuraz son of George Bagration-Gruzinsky (Tsarevich) (1782–1846) Ariadna Vsevolodovna Shprink (Actress Ariadna Shengelaia) (1937–) George Simonovich Gotua (1871–1936) Vera Yakovlevna Malama (1887–1974) Shalva son of Konstantin Amilakhvari (1894–1977) Kote (Konstantin) Ivanovich Makharadze (Georgian actor and sport commentator) (1926–2002) Aleksandr Georgievich Bagration of Mukhrani (1873–1892) Levan Shalvovich Amilakhvari (1922–1986) Zaal (Zaliko) son of Iese Machabeli (1848–1922) Nikoloz (Nikolay Nicholas) son of Joseph Andronikashvili (–1913) Tamara daughter of Gabriel Keshelashvili (1912–1993) David (Ucha) son of Konstantin Dadiani (1875–1932) Makrine (Mako) daughter of Joseph Tarkhan-Mouravi (1862–1916) Aleksey Nikolaevich Tsertelev (1847–1883) David son of George Eristavi of Ksani (1847–1890) Gregory Dimitrievich (Zurabovich) Orbeliani (1804–1883) Nikoloz son of Merab Lordkipanidze (Georgian writer Niko Lortkipanidze) (1880–1944) Simon (Simonika) (Peter) son of Nikoloz Dadiani (painter) (1916–1975) Yuri (George) son of Dmitry Tsertelev (1893–) Varvara (Babo) daughter of Nikoloz (Nicholas) Dadiani (1903–1999) Rusudan Dmitrievna Staroselskaya (1870–1958) Levan son of Dimitri Chavchavadze (1910–) Simon (Svimon) son of David Tsereteli (–) Iason (Malkhaz) son of Irakli Chavchavadze (1896–1924) Archil son of David Chavchavadze (1869–1913)