სტატსკი სოვეტნიკი | Статские советники

Shared note სტატსკი სოვეტნიკი | Статские советники
Last change 4 December 2016 - 18:13:01

by: Genealogy
Restriction
Show to visitors

 
Given names Surname GIVN SURN Sosa SOSA Birth SORT_BIRT Place NCHI Death SORT_DEAT Age AGE Place Last change CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Александр Иванович Багратиони (Имеретинский ветвь)
ალექსანდრე ივანეს ძე ბაგრატიონი (იმერეთი)
Aleksandr Ivanovich Bagrationi (Imeretian line)
Aleksandr IvanovichAAAABagrationi (Imeretian line)Bagrationi (Imeretian line)AAAAAleksandr Ivanovich 01851239730617000189524133771264416071  MYESYESR
Виктор Викторович Бараташвили
Виктор Викторович Баратов
ვიქტორ ვიქტორის ძე ბარათაშვილი
Виктор ВикторовичAAAAБараташвилиБараташвилиAAAAВиктор Викторович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Григорий Ревазович Бараташвили
Григорий Александрович Баратов
გრიგოლ რევაზის ძე ბარათაშვილი
Григорий РевазовичAAAAБараташвилиБараташвилиAAAAГригорий Ревазович 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Иван Данилович Белкин
Ivan Danilovich Belkin
Ivan DanilovichAAAABelkinBelkinAAAAIvan Danilovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Петрович Беридзе
ივანე პეტრეს ძე ბერიძე
Иван ПетровичAAAAБеридзеБеридзеAAAAИван Петрович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Богачев
ნიკოლოზ ბოგაჩევ
НиколайAAAAБогачевБогачевAAAAНиколай 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Константин Станиславович Ваниорский
Konstantin Stanislavovich Vaniorsky
Konstantin StanislavovichAAAAVaniorskyVaniorskyAAAAKonstantin Stanislavovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Андрей Константинович Васильев
Andrey Konstantinovich Vasilev
Andrey KonstantinovichAAAAVasilevVasilevAAAAAndrey Konstantinovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Васильевич Владимиров
Nikolay Vasilevich Vladimirov
Nikolay VasilevichAAAAVladimirovVladimirovAAAANikolay Vasilevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Василий Георгиевич Гамрекели
ვასილ გიორგის ძე გამრეკელი
Василий ГеоргиевичAAAAГамрекелиГамрекелиAAAAВасилий Георгиевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Давидович Гаприндашвили
ივანე დავითის ძე გაფრინდაშვილი
Ivan son of David Gaprindashvili
Ivan son of DavidAAAAGaprindashviliGaprindashviliAAAAIvan son of David 0estimated 18492396576 11before 19712441135  -1  MYESYESR
Ясон Давидович Геловани
იასონ დავითის ძე გელოვანი
Iason son of David Gelovani
Iason son of DavidAAAAGelovaniGelovaniAAAAIason son of David 01851239730617011191524206811066423375  MYESYES 
Василий Георгизон
Vasily Georgezon
VasilyAAAAGeorgezonGeorgezonAAAAVasily 0 0 11 0  -1  MYESYESR
Давид Виссарионович (Бессарионович) Гогоберидзе
დავით ბესარიონის ძე ღოღობერიძე
Давид Виссарионович (Бессарионович)AAAAГогоберидзеГогоберидзеAAAAДавид Виссарионович (Бессарионович) 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Сергеевич Грибоедов
ალექსანდრე სერგეის ძე გრიბოედოვი
Aleksandr Sergeevich Griboedov
Aleksandr SergeevichAAAAGriboedovGriboedovAAAAAleksandr Sergeevich 04 January 179523766742260030 January 182923891181923412444  MYESYES 
Иван Иванович Григорьев
Ivan Ivanovich Grigorev
Ivan IvanovichAAAAGrigorevGrigorevAAAAIvan Ivanovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Готфрид Викентьевич Гурко
Gottfried Vikentevich Gurko
Gottfried VikentevichAAAAGurkoGurkoAAAAGottfried Vikentevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Иванович Датошвили
დავით ივანეს ძე დათოშვილი
Давид ИвановичAAAAДатошвилиДатошвилиAAAAДавид Иванович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Тимофеевич Джакели (дворянин)
ალექსანდრე ტიმოთეს ძე ჯაყელი (აზნაური)
Alexander son of Timote Jakeli
Alexander son of TimoteAAAAJakeliJakeliAAAAAlexander son of Timote 0estimated 18442394749 00before 19052417029116 -1  MYESYESR
Виссарион Димитриевич Жгенти (дворянин)
ბესარიონ დიმიტრის ძე ჟღენტი (აზნაური)
Besarion son of Dimitri Zhgenti
Besarion son of DimitriAAAAZhgentiZhgentiAAAABesarion son of Dimitri 0 0 00 0  -1Abastumani, Samtskhe Javakheti, Georgia  MYESYESR
Иосиф Христофорович Канчели (дворянин)
იოსებ ქრისტეფორეს ძე ყანჩელი (აზნაური)
Иосиф ХристофоровичAAAAКанчелиКанчелиAAAAИосиф Христофорович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Григорий Сергеевич Караханов
Grigory Sergeevich Karakhanov
Grigory SergeevichAAAAKarakhanovKarakhanovAAAAGrigory Sergeevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Василий Афанасьевич Ковалев
Vasily Afanasevich Kovalev
Vasily AfanasevichAAAAKovalevKovalevAAAAVasily Afanasevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Яков Константинович Комаревский
Yakov Konstantinovich Komarevsky
Yakov KonstantinovichAAAAKomarevskyKomarevskyAAAAYakov Konstantinovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Давид Зурабович Корганашвили (дворянин)
დავით ზურაბის ძე ყორღანაშვილი (აზნაური)
Давид ЗурабовичAAAAКорганашвилиКорганашвилиAAAAДавид Зурабович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Леван Николаевич Коркашвили (дворянин)
ლევან ნიკოლოზის ძე ქორქაშვილი
Levan Nikolaevich Korkashvili
Levan NikolaevichAAAAKorkashviliKorkashviliAAAALevan Nikolaevich 0between 1800 and 1820238233122100before 19222423238  -1  MYESYESR
Кайхосро (Какуча) Давидович Лордкипанидзе (Дворянин)
ქაიხოსრო (ქაქუჩა) დავითის ძე ლორთქიფანიძე
Kaikhosro (Kakucha) son of David Lordkipanidze
Kaikhosro (Kakucha) son of DavidAAAALordkipanidzeLordkipanidzeAAAAKaikhosro (Kakucha) son of David 01837239219318400before 19592436752  -1  MYESYES 
Мераб Георгиевич Лордкипанидзе
მერაბ გიორგის ძე ლორთქიფანიძე
Merab son of George Lordkipanidze
Merab son of GeorgeAAAALordkipanidzeLordkipanidzeAAAAMerab son of George 025 May 18342391059186881 June 190424166331167025574Kutaisi, Imereti, Georgia  MYESYES 
Александр Малхазович Мачабели
ალექსანდრე მალხაზის ძე მაჩაბელი
Aleksandr Malkhazovich Machabeli
Aleksandr MalkhazovichAAAAMachabeliMachabeliAAAAAleksandr Malkhazovich 015 February 1829238913419233before 19512433830  -1  MYESYES 
Иван (Вахтанг) Михайлович Мачабели
ივანე (ვახტანგ) მიხეილის ძე მაჩაბელი
Ivan (Vakhtang) son of Mikhail Machabeli
Ivan (Vakhtang) son of MikhailAAAAMachabeliMachabeliAAAAIvan (Vakhtang) son of Mikhail 0estimated 18222386714 55before 19442431273  -1  MY100YES 
Константин Давидович Мачавариани (дворянин)
კონსტანტინე დავითის ძე მაჭავარიანი (აზნაური)
Konstantin son of David Machavariani (noble)
Konstantin son of DavidAAAAMachavarianiMachavarianiAAAAKonstantin son of David 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Александр Тариелович Микеладзе
ალექსანდრე ტარიელის ძე მიქელაძე
Aleksandr Tarielovich Mikeladze
Aleksandr TarielovichAAAAMikeladzeMikeladzeAAAAAleksandr Tarielovich 01830238963619100before 19522434195  -1  MYESYESR
Соломон Георгиевич Микеладзе
სოლომონ გიორგის ძე მიქელაძე
Solomon son of George Mikeladze
Solomon son of GeorgeAAAAMikeladzeMikeladzeAAAASolomon son of George 021 June 1857239948716300before 19792444057  -1  MYESYES 
Ардалион Платонович Миславский
Ardalion son of Platon Mislavsky
Ardalion son of PlatonAAAAMislavskyMislavskyAAAAArdalion son of Platon 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Федорович Михаилов
Mikhail Fedorovich Mikhailov
Mikhail FedorovichAAAAMikhailovMikhailovAAAAMikhail Fedorovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Соломон Осипович Мревлишвили
Соломон Осипович Мревлов
სოლომონ იოსების ძე მრევლიშვილი
სოლომონ იოსების ძე მრევლოვი
Solomon Osipovich Mrevlishvili
Solomon OsipovichAAAAMrevlishviliMrevlishviliAAAASolomon Osipovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий Эфремович Натишвили (дворянин)
გიორგი ეფრემის ძე ნათიშვილი (აზნაური)
Георгий ЭфремовичAAAAНатишвилиНатишвилиAAAAГеоргий Эфремович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Илья Лазаревич Окромчедлишвили
Илья Лазаревич Серебряков-Окромчедлишвили
ილია ლაზარეს ძე ოქრომჭედლიშვილი
სერებრიაკოვ-ოქრომჭედლიშვილი
Ilia Lazarevich Okromchedlishvili
Serebriakov-Okromchedlishvili
Ilia LazarevichAAAAOkromchedlishviliOkromchedlishviliAAAAIlia Lazarevich 0estimated 18362391827 0018972414108124 -1  MYESYESR
Никита Степанович Орловский
Nikita Stephanovich Orlovsky
ნიკიტა სტეფანეს ძე ორლოვსკი
Nikita StephanovichAAAAOrlovskyOrlovskyAAAANikita Stephanovich 0 0 00 0  -1  MY100YESR
Яков Симонович Павлиашвили
Яков Семенович Павлиев
იაკობ სიმონის ძე პავლიაშვილი
Yakov Semenovich Pavliashvili
Yakov Pavliev
Yakov SemenovichAAAAPavliashviliPavliashviliAAAAYakov Semenovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Василий Николаевич Павлов
ვასილ ნიკოლოზის ძე პავლოვი
Vasily Nikolaevich Pavlov
Vasily NikolaevichAAAAPavlovPavlovAAAAVasily Nikolaevich 0estimated 18552398767 00before 19772443327  -1  MYESYESR
Андриан (Андрей) Герасимович Порфильев
Andrian Gerasimovich Porfilev
Andrian GerasimovichAAAAPorfilevPorfilevAAAAAndrian Gerasimovich 0 0 00 0  -1  MY100NR
Иосиф Георгиевич Саакашвили
იოსებ გიორგის ძე სააკაშვილი
Joseph son of George Saakashvili
Joseph son of GeorgeAAAASaakashviliSaakashviliAAAAJoseph son of George 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Дмитрий Петрович Сергеев
Dmitry Petrovich Sergeev
Dmitry PetrovichAAAASergeevSergeevAAAADmitry Petrovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Севастиан (Севастьян) Францович Соколовский
Sebastian Frantsovich Sokolovsky
Sebastian FrantsovichAAAASokolovskySokolovskyAAAASebastian Frantsovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Михаил Иесеевич Сулханишвили (дворянин)
მიხეილ იესეს ძე სულხანიშვილი (აზნაური)
Mikhail son of Iese Sulkhanishvili (noble)
Mikhail son of IeseAAAASulkhanishviliSulkhanishviliAAAAMikhail son of Iese 0estimated 18442394749 00before 19052417029116 -1  MYESYESR
Иван Гаврилович Тулашвили (дворянин)
ივანე გაბრიელის ძე თულაშვილი (აზნაური)
Ivan son of Gavril Tulashvili (noble)
Ivan son of GavrilAAAATulashviliTulashviliAAAAIvan son of Gavril 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Фома Алексеевич Туриашвили
თომა ალექსის ძე ტურიაშვილი
Фома АлексеевичAAAAТуриашвилиТуриашвилиAAAAФома Алексеевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Абесалом Иванович Хевсуриани (дворянин)
Абесалом Иванович Хецуриани
აბესალომ ივანეს ძე ხევსურიანი
აბესალომ ივანეს ძე ხეცურიანი
Abesalom son of Ivan Khevsuriani
Abesalom son of IvanAAAAKhevsurianiKhevsurianiAAAAAbesalom son of Ivan 0186224013241591119452431639768330315  MYESY100R
Окропир Элизбарович Хевцуриани (дворянин)
Окропир Элизбарович Хецуриани
ოქროპირ ელიზბარის ძე ხევცურიანი
ოქროპირ ელიზბარის ძე ხეცურიანი
Окропир ЭлизбаровичAAAAХевцурианиХевцурианиAAAAОкропир Элизбарович 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Николай Павлович Целярицкий
Nikolay Pavlovich Tseliaritsky
Nikolay PavlovichAAAATseliaritskyTseliaritskyAAAANikolay Pavlovich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Гедеван Димитриевич Церетели (дворянин)
გედევან დიმიტრის ძე წერეთელი (აზნაური)
Гедеван ДимитриевичAAAAЦеретелиЦеретелиAAAAГедеван Димитриевич 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Симон (Свимон) Давидович Церетели
სიმონ (სვიმონ) დავითის ძე წერეთელი
Simon (Svimon) son of David Tsereteli
Simon (Svimon) son of DavidAAAATsereteliTsereteliAAAASimon (Svimon) son of David 0 0 11 0  -1  MYESYESR
Димитрий (Дмитрий) Папунович (Павлович) Цицианов (Первый Геодезист в России)
დიმიტრი პაპუნას ძე ციციშვილი
Dmitry Pavlovich Tsitsishvili
Dmitry PavlovichAAAATsitsishviliTsitsishviliAAAADmitry Pavlovich 01718234872930344177723702792445921550  MYESYES 
Заал Ношреванович Чавчавадзе
ზაალ ნოშრევანის ძე ჭავჭავაძე
Zaal Noshrevanovich Chavchavadze
Zaal NoshrevanovichAAAAChavchavadzeChavchavadzeAAAAZaal Noshrevanovich 01835239146218611191924221421028430680  MYESYES 
Леван (Леонид) Спиридонович Чавчавадзе
ლევან სპირიდონის ძე ჭავჭავაძე
Levan (Leonid) Spiridonovich Chavchavadze
Levan (Leonid) SpiridonovichAAAAChavchavadzeChavchavadzeAAAALevan (Leonid) Spiridonovich 06 August 1845239515017511before 19672439674  -1  MYESYES 
Иван Алексеевич Черепанов
Ivan Alekseevich Cherepanov
Ivan AlekseevichAAAACherepanovCherepanovAAAAIvan Alekseevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Максимилиан Николаевич Чижов
Maksimilian Nikolaevich Chizhov
Maksimilian NikolaevichAAAAChizhovChizhovAAAAMaksimilian Nikolaevich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Георгий (Егор) Гаврилович Чилашвили
Георгий (Егор) Чилаев
გიორგი (იაგორ) გაბრიელის ძე ჭილაშვილი
George (Iagor) son of Gabriel (Gavril) Chilashvili (noble)
George Tchilaev
George (Iagor) son of Gabriel (Gavril)AAAAChilashviliChilashviliAAAAGeorge (Iagor) son of Gabriel (Gavril) 01790237502723111183823925581834817531  MYESYESR
Павел Георгиевич Штраубе
Pavel Georgievich Shtraube
Pavel GeorgievichAAAAShtraubeShtraubeAAAAPavel Georgievich 0 0 00 0  -1  MYESYESR
Иван Владимирович Щербатов
Ivan Vladimirovich Scherbatov
Ivan VladimirovichAAAAScherbatovScherbatovAAAAIvan Vladimirovich 08 August 1775236958524500before 18972414108  -1  MYESYESR
Рафаэл Давидович Эристави (Арагвский) (Поэт Рафиел Эристави)
Рафиэл Эристави; Рафаил Эристави Рафиел Эристави Рапиел
რაფიელ დავითის ძე ერისთავი (პოეტი რაფიელ ერისთავი)
Rafiel son of David Eristavi of Aragvi (Poet Raphael Eritavi)
Rafiel son of DavidAAAAEristavi of AragviEristavi of AragviAAAARafiel son of David 06 February 182223865681997719 February 190124154351207928867  MYESYES 
Давид Луарсабович Эристави (Ксанский)
დავით ლუარსაბის ძე ერისთავი (ქსნის)
David son of Luarsab Eristavi of Ksani
David son of LuarsabAAAAEristavi of KsaniEristavi of KsaniAAAADavid son of Luarsab 0estimated 18162384522 22before 19382429082  -1  MY100YESR
Иван Евстафьевич Эристави (Ксанский)
ივანე ესტატეს ძე ერისთავი (ქსნის)
Ivan Evstafevich Eristavi of Ksani
Ivan EvstafevichAAAAEristavi of KsaniEristavi of KsaniAAAAIvan Evstafevich 0estimated 18402393288 33before 19622437848  -1  MY100YES 
Лев Владимирович Яшвили
ლევ ვლადიმერის ძე იაშვილი
Lev Vladimirovich Iashvili
Lev VladimirovichAAAAIashviliIashviliAAAALev Vladimirovich 07 March 18592400111162Tsarskoe Selo, Leningrad oblast, Russia1131 October 191724215331035821422Tsarskoe Selo, Leningrad oblast, Russia  MYESYES 
ილარიონ ტარიელის ძე ლორთქიფანიძე
Илларион Тариелович Лордкипанидзе
ილარიონ ტარიელის ძეAAAAლორთქიფანიძელორთქიფანიძეAAAAილარიონ ტარიელის ძე 0 0 00 0  -1  MYESYESR
ლუარსაბ ალექსანდრეს ძე მაღალაშვილი
Луарсаб Александрович Магалашвили
Luarsab son of Aleksandr Magalashvili
Luarsab son of AleksandrAAAAMagalashviliMagalashviliAAAALuarsab son of Aleksandr 024 January 1843239422517800before 19652438944  -1  MYESYESR
გედევან დიმიტრის ძე წერეთელი
Gedevan son of Dimitri Tsereteli
Гедеван Димитриевич Церетели
Gedevan son of DimitriAAAATsereteliTsereteliAAAAGedevan son of Dimitri 01 October 1872240506814811before 19942449536  -1  MYESYESR