იმერეთის აჯანყების მონაწილეები 1819-1820წწ. Участники Имеретинского восстания (Церковный бунт) 1819-…

Shared note იმერეთის აჯანყების მონაწილეები 1819-1820წწ. Участники Имеретинского восстания (Церковный бунт) 1819-1820гг.
Last change 30 April 2019 - 16:03:08

by: Genealogy
Restriction
Show to visitors

 
Given names Surname GIVN SURN Sosa SOSA Birth SORT_BIRT Place NCHI Death SORT_DEAT Age AGE Place Last change CHAN SEX BIRT DEAT TREE
Давид Абашидзе (князь)
დავით აბაშიძე (თავადი)
David Abashidze prince
DavidAAAAAbashidzeAbashidzeAAAADavid 0 0 33 0  -1  MYESYES 
Иван Кайхосрович Абашидзе
ივანე ქაიხოსროს ძე აბაშიძე
Ivan son of Kaikhosro Abashidze
Ivan son of KaikhosroAAAAAbashidzeAbashidzeAAAAIvan son of Kaikhosro 0estimated 17822372105 2222 December 18222386887199 -1Akhaltsikhe, Samtskhe Javakheti, Georgia  MYESYES 
Кетеван Георгиевна Абашидзе
ქეთევან გიორგის ას. აბაშიძე
ქეთევან გიორგის ას. წერეთელი
Ketevan daughter of George Abashidze
Ketevan daughter of George Tsereteli
Ketevan daughter of GeorgeAAAAAbashidzeAbashidzeAAAAKetevan daughter of George 0estimated 17792371009 22before 19012415568  -1  FYESYESR
Николай Ростомович Абашидзе
ნიკოლოზ როსტომის ძე აბაშიძე
Nikoloz Rostomovich Abashidze
Nikoloz RostomovichAAAAAbashidzeAbashidzeAAAANikoloz Rostomovich 01798237794922400before 19202422507  -1  MYESYESR
Ростом Симонович Багратиони (Имеретинский ветвь)
როსტომ სიმონის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი)
Rostom son of Simon Bagrationi (Imeretian line)
Rostom son of SimonAAAABagrationi (Imeretian line)Bagrationi (Imeretian line)AAAARostom son of Simon 01791237539223155after 184023932881824917896  MYESYES 
Вахтанг Ростомович Багратиони (Имеретинская ветвь)
ვახტანგ როსტომის ძე ბაგრატიონი
Vakhtang son of Rostom Bagrationi (Imeretian line)
Vakhtang son of RostomAAAABagrationi (Imeretian line)Bagrationi (Imeretian line)AAAAVakhtang son of Rostom 0estimated 17982377949 00December 18502397108171 -1Akcaabat, Turkey  MYESYES 
Давид Багратович Багратиони (Имеретинская ветвь)
დავით ბაგრატის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი)
David son of Bagrat Bagrationi
David son of BagratAAAABagrationiBagrationiAAAADavid son of Bagrat 01781237174024177182023859832023914243  MYESYES 
Мамука Арчилович Багратиони (Имеретинская ветвь)
მამუკა არჩილის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი)
Mamuka son of Archil Bagrationi (Imeretian line)
Mamuka son of ArchilAAAABagrationi (Imeretian line)Bagrationi (Imeretian line)AAAAMamuka son of Archil 0estimated 17712368087 44before 18932412647  -1  MYESYES 
Тариел (Хадар-бег) Ростомович Багратиони (Имеретинская ветвь)
ტარიელ (ხადარ-ბეგ) როსტომის ძე ბაგრატიონი (იმერეთი)
Tariel (Khadar beg) son of Rostom Bagrationi (Imeretian line)
Tariel (Khadar beg) son of RostomAAAABagrationi (Imeretian line)Bagrationi (Imeretian line)AAAATariel (Khadar beg) son of Rostom 0estimated 18122383061 0018402393288182 -1  MYESYES 
Давид Зурабович Микеладзе
დავით ზურაბის ძე მიქელაძე
David son of Zurab Mikeladze
David son of ZurabAAAAMikeladzeMikeladzeAAAADavid son of Zurab 0 0 22 0  -1  MYESYESR
Бежан Бежанович Церетели (Бокаултухуцеси)
ბეჟან ბეჟანის ძე წერეთელი (ბოქაულთუხუცესი)
Bezhan son of Bezhan Tsereteli (Bokaultukhutsesi)
Bezhan son of BezhanAAAATsereteliTsereteliAAAABezhan son of Bezhan 0179023750272327711 November 184723959771745721132  MYESYES 
Давид Георгиевич Цулукидзе
დავით გიორგის ძე წულუკიძე
David son of George Tsulukidze
David son of GeorgeAAAATsulukidzeTsulukidzeAAAADavid son of George 0estimated 17712368087 001 May 18202385922202 -1Tbilisi, Georgia  MYESYESR
Иван Отиевич Цулукидзе (Князь)
ივანე ოტიას ძე წულუკიძე (თავადი)
Ivan son of Otia Tsulukidze
Ivan son of OtiaAAAATsulukidzeTsulukidzeAAAAIvan son of Otia 0estimated 17772370279 0015 April 18382392480184 -1Abkhazia, Georgia  MYESYESR
Сехниа Давидович Цулукидзе (Мдиванбег)
სეხნია დავითის ძე წულუკიძე (მდივანბეგი)
Sekhnia son of David Tsulukidze (Mdivanbeg)
Sekhnia son of DavidAAAATsulukidzeTsulukidzeAAAASekhnia son of David 01773236881824922184823962101747527392  MYESYES 
Хосиа Давидович Цулукидзе
ხოსია დავითის ძე წულუკიძე (თავადი)
Khosia son of David Tsulukidze
Khosia son of DavidAAAATsulukidzeTsulukidzeAAAAKhosia son of David 0estimated 17732368818 00before 18952413377  -1  MYESYES 
ქაიხოსრო გიორგის ძე გურიელი
Kaikhosro son of George Gurieli
Кайхосро Георгиевич Гуриели (Правитель-регент 1797-1809)
Kaikhosro son of GeorgeAAAAGurieliGurieliAAAAKaikhosro son of George 0estimated 17802371374 3318292389271193 -1  MYESYES 
ხოსია მერაბის ძე იაშვილი
Khosia son of Merab Iashvili
Хосиа Мерабович Яшвили (Иашвили)
Khosia son of MerabAAAAIashviliIashviliAAAAKhosia son of Merab 01798237794922400before 19202422507  -1  MYESYESR