მსახიობი თამარ ჭავჭავაძე | Актриса Тамара Чавчавадзе

მსახიობი თამარ ჭავჭავაძე | Актриса Тамара Чавчавадзе
Filename

Format: jpeg
Type: Photo
Title: მსახიობი თამარ ჭავჭავაძე | Актриса Тамара Чавчавадзе
Highlighted imageyes

Image dimensions
333 × 480 pixels

File size
32 KB

Last change 4 May 2019 - 15:19:21

by: Genealogy