პარასკევა (პასიკო) რევაზის ას. ნიჟარაძე

The details of this individual are private.