მალაქია იესეს ძე ლორთქიფანიძე

The details of this individual are private.