ივანე თევდორეს ძე მოისეევი

The details of this individual are private.