ეფემია პაატას ას. სავანელი

The details of this individual are private.