გლახუა სიმონის ძე ჩიტია აზნაური

The details of this individual are private.