სოლომონ დავითის ძე თუხარელი ტახტის აზნაური

The details of this individual are private.