ივანე გრიგოლის ძე ვაჩნაძე (მოკლეს გლეხებმა ბაკურციხის ტყეში)

The details of this individual are private.