გრიგოლ (გიორგი) ყაფლანის ფალავანდიშვილი

The details of this individual are private.