დავით ლონგინოზის ძე ყანჩელი

The details of this individual are private.