სარდიონ (სპირიდონ) ლუარსაბის ძე ყიფიანი

The details of this individual are private.