გიორგი ალექსანდრეს ძე ერისთავი (გურიის)

The details of this individual are private.