მინადორა იაკობის ას. რევია

The details of this individual are private.