Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Ugrekhelidze (7)
Ujmajuridze (1)
Ukhova (1)
Ukhtomskaia (1)
Ukhtomskaya (1)
Ukhtomsky (1)
Ukrainskaia (1)
Ulianova (2)
Urusbiev (1)
Urusbieva (2)
Urusova (1)
Usenkov (1)
Ushakov (1)
Usov (1)
Utnelishvili (3)
Utnelov (1)
Utsmiev (1)
Uznadze (3)