Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Obezianinov (1)
Oblomsky (1)
Oboladze (1)
Obolenskaia (1)
Obolensky (1)
Obuano (1)
Odintsov (1)
Odoevsky (1)
of Saxe-Altenburg (1)
Ogadze (1)
Ogareva (1)
Ogievsky (1)
Ogievsky-Okhotsky (1)
Okinchits (1)
Oklobzhio (2)
Okroashvili (1)
Okromchedlishvili (5)
Okuashvili (1)
Okujava (1)
Oldenburgsky (1)
Olshevsky (1)
Onikashvili (5)
Opochinin (2)
Orakhelashvili (4)
Oravzhandashvili (1)
Orbeli (2)
Orbeliani (253)
Orbeliani (Arjevanidze) (1)
Orbelioni (1)
Ordzhonikidze (34)
Orjonikidze (11)
Orlova (2)
Orlovskaya (2)
Orlovsky (3)
Osadze (1)
Osetinskaia (1)
Ositashvili (1)
Ositova (1)
Oskolkina (1)
Ossovsky (1)
von der Osten-Sacken (3)
Ostrogradsky (1)
Ostroumov (1)
Ostroumova (1)
Ostrovskaia (1)
Ostrovsky (3)
Otkhmezuri (2)
Otto (1)
Ovcharenko (1)
Ovchinnikova (1)