Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Nabichvrishvili (3)
Nadareishvili (1)
Nadikt-Rezunov (1)
Nadiradze (2)
Nadirashvili (1)
Nakaidze (1)
Nakashidze (19)
Nakhutsrishvili (3)
Nakonechnikov (1)
Nalbandov (1)
Namicheishvili (1)
Namoradze (1)
Naneishvili (4)
Narishelashvili (1)
Narishkin (7)
Narishkina (3)
Narmania (1)
Narsky (1)
Natadze (1)
Natalishvili (8)
Natroshvili (1)
Natsvlishvili (12)
Navruzov (2)
Nazaretian (1)
Nazimova (1)
Nebieridze (1)
Nedavny (1)
Nefedev-Romanovsky (1)
Nelidova (1)
Nemchinskaia (1)
Nemirovich-Danchenko (2)
Nemoshkalenko (1)
Nemsadze (21)
Nering (1)
Nestel (1)
Nikiforov (3)
Nikitin (3)
Nikitina (1)
Nikoladze (13)
Nikolaev (1)
Nikolai (2)
Nikolsky (1)
Ninidze (2)
Nishnianidze (4)
Nizharadze (52)
Nizhnitsky (1)
Nofal (1)
Nolde (1)
Noniashvili (1)
Norakidze (3)
Nostits-Yaskovskaia (1)
Novikov (2)
Novitsky (1)
Novomeisky (1)
Nozadze (1)
Nudmensky (1)
Nudzhevsky (1)
Nunuparov (1)
Nutsubidze (2)