Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Nabichvrishvili (5)
Nadareishvili (1)
Nadikt-Rezunov (1)
Nadiradze (2)
Nadirashvili (1)
Nagladze (2)
Nakaidze (5)
Nakashidze (57)
Nakhutsrishvili (3)
Nakonechnikov (1)
Nakopia (1)
Nalbandov (1)
Namicheishvili (1)
Namoradze (1)
Nanava (1)
Naneishvili (6)
Narishelashvili (1)
Narishkin (9)
Narishkina (3)
Narmania (1)
Narsky (1)
Nasekina (1)
Nasidze (4)
Natadze (2)
Natalishvili (9)
Natishvili (1)
Natroshvili (1)
Natsvalov (1)
Natsvlishvili (19)
Navruzov (2)
Nazarbegov (1)
Nazaretian (1)
Nazarova (2)
Nazimova (1)
Nebieridze (1)
Nedavny (1)
Nefedev-Romanovsky (1)
Negrebitskaya (1)
Nelidova (1)
Nemchinskaia (1)
Nemirovich-Danchenko (2)
Nemoshkalenko (1)
Nemsadze (22)
Nergadze (2)
Nering (1)
Nestel (1)
Nesvitskaya (1)
Nikiforov (3)
Nikitin (3)
Nikitina (1)
Nikoladze (24)
Nikolaev (1)
Nikolai (2)
Nikolaishvili (1)
Nikolsky (1)
Nikulin (1)
Ninidze (2)
Nishnianidze (4)
Nizharadze (97)
Nizhnitsky (1)
Nofal (1)
Nolde (1)
Noneshvili (1)
Noniashvili (1)
Norakidze (3)
Nostits-Yaskovskaia (1)
Novikov (2)
Novitsky (1)
Novomeisky (1)
Nozadze (1)
Nozdracheva (1)
Nudzhevskaya (1)
Nudzhevsky (4)
Nunuparov (1)
Nutsubidze (2)