ლუარსაბ ივანეს ძე მაღალაშვილი (ტახტის აზნაური) + მელანია ხიმშიაშვილი


Family Group Information
Marriageyes

Last change 18 September 2021 - 04:22:11

by: Genealogy