ნიკოლოზ გრიგოლის ძე ბილანიშვილი (აზნაური) + მარიამ გრიგოლის ას. ჭრელაშვილი


Family Group Information
Marriage 15 July 1879

Last change 7 June 2021 - 04:35:42

by: Genealogy