იოსებ ანდრიას ძე ელიოზიშვილი + ეფემია ანდრიას ას.


იოსებ ანდრიას ძე ელიოზიშვილი
ეფემია ანდრიას ას. …
1 Child
ევდუკია იოსების ას. ელიოზიშვილი
1858
Family Group Information
Marriageyes

Last change 6 June 2021 - 04:28:17

by: Genealogy