იოველ გიორგის ძე შალიბაშვილი (ტახტის აზნაური) + მარიამ


იოველ გიორგის ძე შალიბაშვილი
მარიამ …
1 Child
გიორგი იოველის ძე შალიბაშვილი
Family Group Information
Marriageyes

Last change 5 June 2021 - 15:49:35

by: Genealogy