ივანე ჯაშიას ძე კიკნაძე + მარიამ პაატას ას.


ივანე ჯაშიას ძე კიკნაძე
მარიამ პაატას ას. …
1 Child
Elizabeth daughter o I Kiknadze
1853
Family Group Information
Marriageyes

Last change 3 June 2021 - 14:35:01

by: Genealogy