შოშიტა ივანეს ძე ერისთავი + ევდუკია სიმონის ას.


შოშიტა ივანეს ძე ერისთავი
ევდუკია სიმონის ას. …
1 Child
ალექსანდრე შოშიტას ძე ერისთავი
1843
Family Group Information
Marriageyes

Last change 3 June 2021 - 12:00:36

by: Genealogy