ქველი გიორგის ძე წერეთელი + მზეხათუნ ივანეს ას.


ქველი გიორგის ძე წერეთელი
1819
მზეხათუნ ივანეს ას. …
No children
Family Group Information
Marriageyes

Last change 2 December 2020 - 15:22:56

by: Genealogy