გლახუა დავითის ძე ჯაფარიძე + მარიამ გიორგის ას.


გლახუა დავითის ძე ჯაფარიძე
მარიამ გიორგის ას. …
1 Child
მიზარბეგ გლახუას ძე ჯაფარიძე
Family Group Information
Marriageyes

Last change 29 November 2020 - 15:00:36

by: Genealogy