გიორგი ქაიხოსროს ძე წერეთელი + მარიამ (მარინა) ზაალის ას.

გიორგი ქაიხოსროს ძე წერეთელი
1796
მარიამ (მარინა) ზაალის ა …
1 Child
ქაიხოსრო გიორგის ძე წერეთელი
Family Group Information
Marriageyes

Last change 20 November 2020 - 15:50:51

by: Genealogy