ნიკოლოზ ზურაბის ძე აბაშიძე + აღათი კაციას ას.

ნიკოლოზ ზურაბის ძე აბაშიძე
აღათი კაციას ას. …
1 Child
Nina Nikolaevna Abashidze
1866
Family Group Information
Marriageyes

Last change 18 November 2020 - 14:09:53

by: Genealogy